برج ســـــــازان درنــــا...

کارفرما و مالک : مهندس کریم قلی پور

همکاران مجموعه برج ساحلی فروزان :

مدیر پروژه : 

1- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برج سازان درنا
2- عضو مجمع انبوه سازان استان مازندران
3- عضو نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
4- عضو کانون مهندسین شهرستان فریدونکنار

 

1 – مشاور ژئوتکنیک   (  آقای دکتر عیسی شوش پاشا  )

2- مهندسان مشاور ستاوند – معماری و شهرسازی 

3- شرکت البرز بتن – حفاری شمع و بتن آماده

4- شرکت تدبیر بتن طبرستان – آزمایشگاه و تست بتن

5- کارشناس عمران  ( مهندس جواد ابراهیمی )

آقای مهندس مهدی بابکی – رشته عمران

ایمیل: mehdi.babaki@yahoo.com

مسئول گارگاه:  آقای مهندس جان ناری –  رشته عمران

انبار و تدارکات:  آقای کمال ابراهیمی

حسابدار : خانم نجاتی